936 vod logo

返回936中华网  >>
华星空中谈保险...
 6 浏览  9 hours 前
芳竹时间 16/07/2018
 6 浏览  9 hours 前
周末说房 14/07/2018
 10 浏览  23 hours 前
新闻点评 15/07/2018
 15 浏览  23 hours 前
Hello, 紐西蘭!...
 13 浏览  21 hours 前
Hello, 紐西蘭!...
 10 浏览  21 hours 前
Hello, 紐西蘭!...
 40 浏览  4 days 前
Hello, 紐西蘭!...
 28 浏览  4 days 前

热门节目

我爱纽西兰 周一至周五 6:30-10:00
新闻今日谈 周一至周五 14:00-15:55
中视新闻 周一至周五 18:00-18:30
今晚谁来做客 周一至周五 18:30-19:00
中医专线 每周一 19:00-19:45
新闻点评 每周日 19:00-19:45
关注我们的其他频道:

WTV特别节目

更多视频
2017文化中国...
 672 浏览  10 months 前
2017 四海同春采访
 489 浏览  10 months 前
2017新西兰国会大选...
 639 浏览  10 months 前
朗嘎拉姆 Langgalamu...
 1332 浏览  10 months 前
朗嘎拉姆第一次在新...
 751 浏览  10 months 前
Website Security Test